Kompleks okulistyczno-optyczny, ul. HiszpaƄska 11, 64-100 Leszno, tel. 500 150 038